10 en 11 september de open monumentendagen 2016 ........ Lees meer

 

 

Waarom deze website

De Witte Kerk in Heiloo is een van de weinige monumenten die ons dorp rijk is. De geschiedenis gaat terug tot het jaar 700, toen het eerste kerkje op die plaats werd gesticht. Daarvoor in de plaats kwam in de elfde eeuw een tufstenen kerkje dat de rooms-katholieke 'moederkerk' was voor de hele omgeving. Het werd tijdens het beleg van Alkmaar, in 1573, grotendeels verwoest en later weer opgebouwd, om aan het begin van de 17de eeuw in protestantse handen over te gaan,

Voor uitgebreide informatie over de geschiedenis van de Witte Kerk klik HIER

Wilt u meer weten over het grote orgel en over het kabinetorgel van de Witte Kerk klik HIER

Het interieur van de Witte Kerk is in de maanden juni, juli en augustus elke woensdag te bewonderen tussen 11.00 en 16.00 uur.

In de Witte Kerk worden geen zondagse erediensten meer gehouden. Zij is nog in gebruik voor bijzondere diensten, zoals in de Stille Week, verder begrafenis- en huwelijksdiensten en recepties. Ook worden zo nu en dan exposities gehouden. Voor de zomer- en winterconcerten klik HIER

Dank zij enkele restauraties staat de Witte Kerk nog steeds als een parel in het centrum van Heiloo en kreeg zij ooit de status van rijksmonument. Dat houdt in dat restauraties noodzakelijk blijven. Vandaar dat de Stichting.Monument Witte Kerk Heiloo is opgericht om financiële middelen daarvoor bij elkaar krijgen. Het bestuur van de stichting vindt u HIER

De officiële omschrijving luidt: De stichting heeft ten doel het verwerven van geldmiddelen ten behoeve van het onderhoud van de Witte Kerk in Heiloo en de inventaris daarvan en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks en zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Het zal duidelijk zijn dat de stichting het algemeen belang dient en niet gebonden is aan met welke maatschappelijke, kerkelijke of politieke organisatie ook.

De stichting streeft naar de instandhouding van dit monument, zowel op de korte als op de lange termijn. Het bestuur wil hiervoor een zo groot mogelijk draagvlak creëren:de gemeente Heiloo, later wellicht de BUCH (Bergen Uitgeest Castricum Heiloo), de plaatselijke bevolking, sponsoren enz.

Het bestuur bezint zich op tal van evenementen om dit draagvlak te realiseren, mogelijk als eerste een zg. kerkenveiling.

Kort gezegd:

De Witte Kerk is voor ons allemaal

De Witte Kerk als boegbeeld van onze gemeente